barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

Története

          VÁLTOZOTT -->     az előtér?              a földszint?

                                    az 1. emelet?         a 2. emelet?

                                    az épület?              az épület?

Az iskola története

Az iskolánk Győr városában található. Jogelődje a Ratio Educationis által létesített Győri Királyi Nemzeti Főbb Iskola (1778-tól), valamint a Révai Miklós által megnyitott Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzoló Iskola (1787/88). Ez utóbbitól számították az intézet fennállását.

Egy Daugerrot-típia a régmúltból

Révai szerepe az iskola életében

Révai Miklós (élt 1750-töl 1807-ig, költö, iskolaalapító és nyelvtudós. Verseskötetei: A magyar alagyák, Elegyes versek; Nyelvészeti munkái: Antiquitates Literaturae Hungaricae [Magyar Irodalmi Régiségek], Elaboratior Grammatica Hungarica [Tüzetes Magyar Nyelvtan]) 1787-töl 1795-ig volt a rajziskola tanára. A XIX. sz. elsö felében Frumann Antal volt az intézmény legnevesebb tanítója: több középület terve, felépítése füzödik nevéhez. Az iskola tanítványai között találjuk gr. Batthyány Lajost, a györi akadémia tanulóját, aki egyúttal a rajziskolát is látogatta.

 

A Reáliskola évei

 

A szabadságharc után az intézet 1853-ban alreáliskolává fejlődött, hogy az iparos-kereskedö város igényeit jobban kiszolgája. Ennek volt jeles növendéke Liezen-Mayer Sándor, az európai hírű festőművész (1851/52 - 1853/54).

Az iskola Honvéd ligeti épületét az 1893-as

esztendöben vehették birtokukba a diákok

A társadalmi fejlődés követelményeihez igazodva 1872-ben született meg a város és az állam között a megállapodás: az alreáliskolát államosítják és főreállá fejlesztik. 1893-ban költözött mai épületébe. A főreáliskola (1873-1940) jeles szerepet játszott a város életében haladó gondolkodású, tevékeny tanári kara és tehetséges diákjai révén. Főként a századfordulótól 1920-ig virágzott sokoldalú tevékenységével az intézet. Jelesebb tanárok ez időből: Arany Dániel (1890-ben a középiskolai Matematikai Lapok elindítója. Emlékére országos Arany Dániel matematikai versenyt rendeznek), Dr. Vajda Emil, dr. Kovás Zoltán, dr. Polgár Sándor, dr. Lukács Károly. Tanulói közül nevesebbek: Riesz Marcell matematikus, Winter Ernő akadémikus, Zólyomi Bálint biológus, akadémikus, Weichinger Károly építész, műegyetemi tanár, dr. Farádi László ny.egy. tanár és eü. miniszterhelyettes, Kelen Imre világhírű karikaturista (USA), Polgár Dénes újságíró, majd dr. Fehér János orvosprofesszor. Kossuth-díjasok: Beke Ferenc, Kapuváry Jenő, Winkler Dezső, Farkasdi Zoltán - valamennyien mérnökök.

 

Gimnáziumi évek

 

A két világháború között, 1935-től vált az iskola gimnáziummá. Az ötvenes években vegyes típusú lett: mintegy 20 évig szakközépiskolai osztályai is voltak. Második virágkora a hatvanas évektől a tagozatos osztályok belépésével kezdődött meg. Tanulmányi, sport és kulturális munkája révén az intézet fontos szepet játszik a megyében. A Révai gimnázium a továbbtanulni akaró, kíváló tehetségü diákokat vonzotta, s a tanári kar a szülők áldozatvállalásával eleget tudott tenni a megnövekedett igényeknek. Eredményeit országszerte ismerik.

 

  • 1980-tól ismét csak gimnáziumi osztályokkal rendelkezik az iskola.  1992-től új osztálytípusokkal gyarapodtunk: hatévfolyamos képzés (1992); Arany János Tehetséggondozó Program (2000), nyelvi előkészítő osztály (2005) 5 évfolyamos képzések előkészítő évvel.
  • Az egyetemekre, főiskolákra diákjaink 94-97 %-át veszik fel, amely alapján az ország gimnáziumainak rangsorában kimagasló helyet foglal el iskolánk.
  • Az OKTV-n több mint százan jutottak már az első 10 helyezett közé. Szintet valamennyi tantárgyból sikerült ez: a tanulók a helyezéseiket magyar, történelem, orosz, német és angol nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, filozófia és földrajz tárgyakból szerezték. (lásd az érettségi és versenyek menüpontban).
  • A nemzetközi diákolimpián is kiemelkedően szerepeltek diákjaink.
  • 1968: az iskola az Irinyi János Kémiai Verseny elindítását kezdeményezi
  • 1973: Az iskola kémiatanárainak kezdeményezésére elindul a Középiskolai Kémiai Lapok
  • 2001-től iskolánk magyar munkaközössége rendezi meg az országos Aranytoll Helyesírási Versenyt az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákoknak
  • Kiváló, válogatott sportolók - atléták, kézilabdázók, labdarúgók, sportlövészek, kajak-kenusok - végeztek a Révaiban.
  • A kultúra számos területén (zene, tánc, színjátszás stb.) mutatták meg az évek alatt tanulóink a tehetségüket, sokoldalúságukat - pl. Kisfaludy Napok

Takács László Tanár Úr(†)