barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

Érettségi

Az érettségi vizsga a középiskolát lezáró és egyetemi továbbtanulásra képesítő vizsga.  Legalább öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és azok közül négy kötelezően előírt:

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv

Az ötödik vizsgatárgyat az érettségire jelentkező választhatja meg. Azon tantárgyak közül lehet választani, amelyekből az iskola helyi tanterve szerinti kötelezettségeknek eleget tett a jelentkező. A tanterv szerinti tanulmányi kötelezettségeknek eleget lehet tenni osztályozóvizsgák letételével is.  

Az érettségire jelentkező diák maga döntheti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből emelt szinten vizsgázni, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat milyen szinten tanulta. Tanulói jogviszony alatt - egy adott tantárgyból - egyszer lehet középszinten illetve szintemelő vizsgával egyszer emelt szinten vizsgázni.

Évente két időszakban tehető érettségi vizsga.

A tavaszi vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgákat májusban, a szóbeli vizsgákat pedig júniusban tartják. Erre a vizsgaidőszakra az összes középiskolában és az Oktatási Hivatalban is lehet vizsgára jelentkezni február 15-ig.

Az őszi vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgákat októberben, a szóbeli vizsgákat pedig novemberben tartják. Az október-novemberi vizsga-időszakra csak az Oktatási Hivatalban és egyes meghatározott iskolákban, az úgynevezett kijelölt középiskolákban lehet jelentkezni szeptember 5-ig.

Ha középiskolás vagy, csak a saját iskoládban jelentkezhetsz érettségire és a vizsgát is ott teszed le (a jogszabály szerint: amíg egy iskolával tanulói jogviszonyban áll a diák, addig csak abban az iskolában jelentkezhet érettségi vizsgára).