barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

Külkapcsolatok

 
Ma már a határok eltűnésével, az euroatlanti csatlakozás igényével a személyes mozgás, a kapcsolatrendszer, az információáramlás megsokszorozódott. Az idegen nyelvek ismerete a fejlődés szükséges feltételévé vált: nemcsak a kommunikáció, hanem az irodalom, a történelem, a kultúra, a művészet teljesebb megismeréséhez is alapvető fontosságú.
Egymás nyelvének ismerete közelebb hozza egymáshoz a különböző nyelveken gondolkodó embereket, és így hitelesebb képet kaphatunk a körülöttünk lévő világról. A nyelvtudás a mindennapi előnyökön kívül fontos a továbbtanulásban és a diploma megszerzésében is.
Pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkat szolgálják németországi kapcsolataink és az angliai tanulmányi kirándulások is.

Ausländische Kontakte
Mit dem Verschwinden der Grenzen, mit dem Anspruch des Euro-Atlantische Anschlusses vervielfachte sich die persönliche Bewegungsfreiheit, der Informationsstrom.
Die Beherrschung des Fremdsprachen wurde die Bedingung der Entwicklung: nicht nur zur Kommunikation, sondern zum gründlichen Kennenlernen der Literarur, Geschichte, Kultur, Kunst ist es von großer Bedeutung.
Das Kennen der Sprache der anderen bringt die, auf verschiedenen Sprachen denkende Menschen näher zueinander, so können wir ein wirklichkeitstreueres Bild über die uns umgebende Welt bekommen. Die Sprachkenntnisse sind außer der alltäglichen Vorteile auch im Studium und bei der Erwerbung des Diploms wichtig.

Foreign connections
The National Core Curriculum passed in 1996 encourages schools to put a strong emphasis on teaching foreign languages.
Hungary's access to the EU-s single market, the free movement of labour, turism, and the requirements of the 21st century make it more important for young people to learn foreign languages. Students learn languages in order to pass the vital language exams, thus gaining extra points at the university entrance exams. However, students want to be able to use these languages as a means of international communication.
We have to enable our students to establish personal relationships through the foreign language and appreciate the people and culture of other countries. Through the culture and civilasiton of the target country they can develop a more complex notion of Hungarian culture. The students' knowledge of a foreign language also help them to become European citizens.
We try to teach our students knowledge related to experience, which enables them to interact Successfully at home and abroad. That is why we maintain professional connection and an exchange program with German Schools and take our students on study trips to England each year.