barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

Arany János Tehetséggondozó Program

  Iskolánk nevelőtestülete legfőbb céljának a tehetségek felkarolását tekintette és tekinti. Ezért is vállalkoztunk arra, hogy részt veszünk az AJTP-ben, amelynek elindításában aktívan közreműködtünk. Iskolánk eredményeinek (96%-os - felvételi, az országos rangsorban 2. hely, országos versenyeredmények) köszönhetően 2000-ben az Oktatási Minisztérium bennünket kért fel Győr-Moson-Sopron megyében a feladatra.

  Olyan szorgalmas, hátrányos helyzetű tanulók jelentkezésére számítunk, akiknek taníttatása nehézséget jelent a családnak.

  A képzés ötéves és kollégiumi bentlakáshoz kötött. Az előkészítő évet (alapozó időszak) követően tanulóink hagyományos képzésben részesülnek, figyelembe véve az AJTP specialitását (önismeret, tanulásmódszertan) . Az utolsó két évben fakultáció, valamint kollégiumi hétvégék keretében készítjük fel őket az érettségi-felvételi vizsgákra.

Nagy gondot fordítunk az idegen nyelvi és az informatikai képzésre, amelyek fontosságát korunkban nem lehet eléggé hangsúlyozni.

  A programban tanulók eredményei bizonyítják vállalkozásunk sikerét. Az elmúlt években végzett tanulóink sikeres érettségi vizsgát tettek kiváló eredménnnyel, több mint 90%-uk egyetemen és főiskolán folytatta tanulmányait. Szinte mindegyik diákunk rendelkezik egy (sőt néhányan két) nyelvvizsga- és ECDL (informatika) bizonyítvánnyal.

  Tanulóink a legkülönbözőbb területeken bizonyították tehetségüket (zene, tánc, képzőművészet stb.), de országos tanulmányi és művészeti versenyeken is eredményesen szerepeltek.

  Saját kollégiumunk a napi felkészülés segítsége mellett, sok hasznos programot kínál: a színházi előadások, a hangversenyek sok élményt nyújtanak diákjainknak. Az öt év alatt a magyarországi kirándulások mellett kitárul előttük a világ (sítábor Ausztriában, velencei, prágai, római, erdélyi, felvidéki kirándulások). A 12.évben nyelvgyakorlás céljából Angliába szervezünk   tanulmányutat.

Az elmúlt években a tantestület, a szülők és a tanulók körében is méltán vált népszerűvé az AJTP.

Részletek itt olvashatóak.